ดาวน์โหลดเอกสาร


การขอทุนสนับสนุนวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
1.บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทุนสนับสนุนวิจัย
2.แบบฟอร์มโครงการวิจัย
3.บันทึกข้อความขออนุมัติส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารnew_icons_12
4.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
5.แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
6.แบบฟอร์มอนุญาตไปราชการ (ทำวิจัย)
7.บันทึกขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ
8.บันทึกรายงานผลการปรับ/แก้ไขโครงการวิจัย
9.ตัวอย่างปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
คู่มือนักวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s