ปี 2553

1.ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
2.ผลของเนสติ้งต่อการหย่าเครื่องช่วยหายใจในทารกคลอดก่อนกำหนด หอผู้ป่วยหนักเด็ก โรงพยาบาลนครพนม
3.ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจ.นครพนม
4.แผนงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
5.การศึกษารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงสถานประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษา กลุ่มตีเหล็ก ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
6.พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s